PYYDÄ TARJOUS
Outdoor Finland / Yhdistys

Yhdistys

Outdoor Finland - Suomen Ulkomainosliitto toimii koko ulkomainosalan edustajana, edunvalvojana ja kehittäjänä Suomessa.

Outdoor Finland tekee aktiivisesti yhteistyötä oman jäsenkuntansa sekä mainostoimistojen, mediatoimistojen ja mainostajien kesken. Lisäksi järjestö hoitaa yhteyksiä viranomaisiin, jotka vastaavat meillä ulkomainonnan valvonnasta ja säätelystä.

Perustavoitteiden lisäksi Outdoor Finlandin tehtävänä on kehittää alan tutkimustoimintaa, parantaa ulkomainonnan laatua ja vaikuttavuutta sekä nostaa ulkomainonnan suunnittelun tasoa.

Outdoor Finland on perustettu vuonna 1971 ja sen jäseninä on seitsemän suomalaista ulkomainosyritystä. Järjestön puheenjohtajana toimii Klaus Kuhanen.

Infoa

Outdoor Finland on aktiivisesti yhteyksissä viranomaisiin, jotka vastaavat ulkomainonnan valvonnasta ja säätelystä. Liiton tehtävänä on palvella jäsenyrityksiään myös lupa-asioihin liittyvissä kysymyksissä.

Ulkomainonta on luvanvaraista toimintaa Suomessa.  Outdoor Finland korostaa, että ulkomainonnan suunnittelussa ja toteutuksessa täytyy noudattaa hyviä markkinointitapoja koskevia periaatteita.

Ulkomainokset pitää sijoittaa niin, etteivät esim. irralliset mainostelineet aiheuta haittaa ja vaaraa jalankulkijoille. Kunnat ja kaupungit antavat ohjeita mainoslaitteiden sijoittamisesta omilla alueillaan.

Esim. tienvarsimainonta on maantielain mukaan luvanvaraista. Ely-keskus myöntää mainoksille luvat, mikäli ne eivät vaaranna liikenneturvallisuutta eivätkä ole ympäristön kanssa ristiriidassa. Asemakaava-alueilla luvan ulkomainoksille myöntää kunta tai kaupunki.

Mainonnan eettisen neuvoston säännöistä ja hyvää markkinointitapaa koskevista periaatteista löydät hyvin tietoa Kauppakamarin sivuilta.