PYYDÄ TARJOUS
Outdoor Finland / OF News

Ajankohtaiset | Arkisto: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014

OF News

03.06.2021

Yhteisillä valinnoilla yhä vastuullisempaa ulkomainontaa

Vastuullisuus on trenditeema, jonka takaa voi löytyä parhaimmillaan yrityksen erottuvuustekijä tai investointi tulevaisuuden kilpailukykyyn. Vastuullisuusviestinnästä on tullut osa päivittäistä arkeamme vastuullisuusteoista viestiessämme, mutta nyt perään huudetaan entistä vahvemmin viestinnän lisäksi kattavampia ja suunnitelmallisempia ohjelmia vastuullisuuden kehittämiseksi. Vastuullisuudesta halutaan konkretiaa ja läpinäkyvyyttä sekä johdonmukaista mittaamista, mutta ennen kaikkea selkeitä vastuullisuustekoja nyt ja tulevaisuudessa.

Suomen Ulkomainosliitto on osaltaan tukemassa ulkomainosliittoon kuuluvien yritysten vastuullisuutta sekä yhdenmukaistamassa vastuullisuuden näkymistä ja kehittämistä ulkomainonnassa. Suomen Ulkomainosliiton hallituksen puheenjohtaja Klaus Kuhanen kertoo ulkomainosliiton näkevän kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kokonaisuutena, jossa ulkomainosyhtiöillä on näkyvä rooli yhteiskunnassamme.

- On luonnollista, että toimialamme yhdistää voimansa tällaisessa kaikkia koskevassa tärkeässä asiassa, Kuhanen painottaa.  

Ulkomainosliitto järjesti jäsenilleen kaksi vastuullisuustyöpajaa, joiden tavoitteena on löytää ulkomainosliitolle yhteiset vastuullisuusteemat ja kiteyttää konkreettisella tasolla, mitä vastuullisuus tarkoittaa ulkomainosliitossa. Työpajojen vetäjä JCDecaux Finland Oy:n Sustainability and Quality Specialist Eija Sipilä korostaa vastuullisuuden merkitystä tämän päivän toiminnoissa:

- Kaikkien modernien alojen on mietittävä, mitä vaikutuksia niillä on vastuullisuuden kannalta ympäristöön ja ympäröiviin yhteisöihin, Sipilä sanoo.

-Ulkomainosliiton jäsenyritykset ovat yhdessä sitoutuneet kehittämään toimintansa vastuullisuutta entisestään, sen vuoksi vastuullisuus on valittu vuoden 2021 kantavaksi teemaksi. Ilmaston asia on yhteinen. Ulkomainosyhtiöt tekevät jo nyt työtä ympäristön eteen ja uskon, että tänä keväänä järjestetyillä yhteisillä workshopeilla ja siitä tarkentuvilla toimenpiteillä saadaan vielä konkreettisempia toimenpiteitä ympäristöasioiden parantamiseksi, sanoo Clear Channel Suomi Oy:n Head of Marketing and Communications Pilvi Rissanen.  

Yhteisten vastuullisuusteemojen koostamisen tueksi muodostettiin jäsenien ennakkokyselyn pohjalta yhteinen näkymä ulkomainonnan megatrendeistä, yhteiskunnallisista aiheista ja sidosryhmien odotuksista. Näistä poimimme asiat, joilla on vaikutusta myös valikoituihin, kaikkein olennaisimpiin, ulkomainonnan vastuullisuusteemoihin – joko nyt tai tulevaisuudessa. Ulkomainontaan mediana ja sen roolina tulee vaikuttamaan mm. kaupungistuminen ja kaupunkiympäristöjen kehittyminen, yritysten vastuulliset valinnat, ilmastonmuutos, digitalisoituminen sekä paikallisuus vs. globaali -perspektiivi.

Vastuullisuusteemoiksi muodostui pääteemana vastuullinen ja tavoittava mediakanava, joka kantaa sosiaalisen vastuun osana yhteiskuntaa tuottamalla palveluja ja tukemalla joukkoliikennettä sekä taloudellisen vastuun mm. tukemalla suomalaisia kulutusvalintoja ja ulottamalla arvoketjujensa vaikutukset eripuolille Suomea esimerkiksi rakennusprojektien muodossa - näin työllistäen paikallisia toimijoita.

- Vastuullisuus alallamme tarkoittaa myös sitä, että edistämme yrittäjyyttä, kuluttajien turvallisuutta, kaupunkien elinvoimaa, asumismukavuutta ja sujuvaa arkea. Kyse on tulevaisuuden kaupunkiasumiseen pohjautuvan yhteiskuntarakenteen tukemisesta. Tähän me ulkomainosliiton jäsenyritykset olemme sitoutuneet”, täydentää Rissanen.

Sanoista tekoihin – vastuullisuusteemojen konkretisointi

Vastuullisuustyöryhmä jatkaa työskentelyä tarkemman toimintasuunnitelman muodostamiseksi. Tulossa on vastuullisuusteemojen konkretisointi, jonka ensimmäisenä vaiheena on yhteisen ympäristökokonaisuuden muodostaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi mitä jäsenyritykset tekevät ympäristöön liittyvissä toiminnoissa materiaalien, kierrätyksen ja energian suhteen.

Vastuullisuus on täällä pysyvästi ja yhteisten teemojen kautta ulkomainonnalla on selkeä mahdollisuus nostaa profiiliaan mediakentässä ja tuoda vahvemmin esiin vastuullisia toimintamallejaan. Näin toimimalla tuemme yhteisesti koko ulkomainonnan toimialaa sekä vahvistamme merkityksellisen ja vastuullisen mediakanavan roolia.

Blogin kirjoittaja:
Katja Lindman
Mediatalo Keskisuomalainen
ODFI, Suomen Ulkomainosliiton markkinointiryhmä
IAB, ulkomainonnan työryhmä 

JAA

« Takaisin