PYYDÄ TARJOUS
Outdoor Finland / OF News

Ajankohtaiset | Arkisto: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014

OF News

26.02.2021

Vastuullisuus näkyy ulkomainonnassa monipuolisesti

Ulkomainonta on esillä kaikille - ja samassa niin on myös toimialan vastuullisuus. Alana vahvasti kehittyvä ulkomainonta kehittää kasvun rinnalla vastuullisuuttaan ja kestävään kehitykseen panostetaan laajalla rintamalla. Päällimmäinen vastuullisuuteen liittyvä teema on ympäristövastuullisuus, mutta myös muiden osa-alueiden vastuullisuus ja vaikutus katukuvaan on aiheena ajankohtainen.


Ulkomainosliiton puheenjohtaja Klaus Kuhanen näkee, että vastuullisuus korostuu monella osa-alueella.

”Kestävä kehitys on aihe joka nousee yhä useammin keskusteluun myös mainonnasta puhuttaessa. Mainostavat yritykset, etenkin suurimmat, ovat lähes poikkeuksetta nostaneet kestävän kehityksen osaksi toimintaansa ja myös viestintäänsä. Vastuullisuus on teema joka korostuu – tuotteiden ja palveluiden käyttäjät ovat yhä tietoisempia ympäristöasioista ja edellyttävät kasvavassa määrin yrityksiltä aktiivista toimintaa niiden eteen. Tämän tulee näkyä myös mainonnassa.”

 

Tekninen kehitys edistää ympäristövastuullisuutta

Sähkö ja sen kulutus on merkittävä osa ulkomainonnan ympäristövastuullisuutta ja tekniikan kehittyminen edistää ympäristövastuullisuutta ulkomainonnassa. Erityisesti digitaalisten mediataulujen sähkönkulutus kehittyy jatkuvasti suotuisaan suuntaan ja mediatauluja uusittaessa sekä kunnostettaessa saadaan merkittäviä sähkönkulutuksen säästöjä aikaan. Myös vihreä sähkö on avainasemassa ympäristöhyötyjen kannalta. Painotuotteiden osalta vastaavia hyötyjä saadaan painomateriaalien kehityksen myötä.

Vastuullisuus katukuvassa

Ulkomainonta on pääasiassa luvanvaraista toimintaa ja Ulkomainosliiton jäsenyritykset toimivat tiiviissä yhteistyössä kaupunkien, kuntien ja ELY-keskuksen kanssa. Valosaaste on merkittävä osa kaupunkisuunnittelua ja Ulkomainosliitto haluaa osaltaan olla mukana suunnittelemassa toimivaa katukuvaa. Uudenlaiset ratkaisut ja tekninen kehitys on merkittävä tulokulma myös tähän asiaan ja ulkomainosratkaisut saadaan nykyisellään huomattavan hyvin istumaan ympäristöönsä.


”Omalta osaltamme edistämme kestävää kehitystä vieden toimialaamme kohden yhtenäisiä, kestäviä toimintamalleja. Kevään ´21 aikana meillä on kaikkien jäsenyritysten kesken kaksi työpajaa joiden aikana selvitämme kestävän kehityksen tilaamme ja linjaamme tahtotilaamme sen suhteen. Tavoittelemme kestävän kehityksen osalta media-alan edelläkävijän asemaa”, linjaa Kuhanen.

JAA

« Takaisin