PYYDÄ TARJOUS
Outdoor Finland / OF News

Ajankohtaiset | Arkisto: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014

OF News

07.10.2021

Mitä digitaaliselta ulkomainonnalta odotetaan?

Digitaalinen ulkomainonta (DOOH – Digital Out-of-home) tarkoittaa digitaalisilla näytöillä esitettävää kodin ulkopuolista mainontaa. Siihen voi törmätä esimerkiksi julkisissa kulkuvälineissä, kauppakeskuksissa sekä kaupunkien katukuvassa.

Digitaalinen ulkomainonta voi näyttää hyvin samanlaiselta kuin perinteinen ulkomainonta sillä erotuksella, että mainosvälineet ovat digitaalisia näyttöjä, joilla voidaan esittää sekä staattista, että liikkuvaa kuvaa ja tarvittaessa muokata sisältöä dynaamisesti datan avulla. 

Mainostajan näkökulmasta DOOH on ihanteellinen media. Siinä yhdistyvät toisaalta massamedian suuri tavoittavuus, toiston mahdollisuus ja hyvä huomioarvo sekä myös online-mainonnalle tyypilliset ominaisuudet kuten kohdennettavuus, sisällön dynaamisuus ja mitattavuus.

Digitaalisen ulkomainonnan työryhmän tilaama tuore kyselytutkimus kartoittaa mainostajien tarpeita sekä toiveita liittyen digitaaliseen ulkomainontaan.

Kyselyyn vastaajista (N=85) 27,1 % edusti toimistoja ja loput markkinoijia. 31,8 % vastasi suunnittelevansa ja toteuttavansa markkinointia sekä vaikuttavansa markkinointipäätöksiin. 27,1 % vastasi puolestaan yrityksen markkinoinnista ja budjetista.

Panostusten digitaaliseen ulkomainontaan uskotaan kasvavan

Kyselyyn vastaajat uskovat digitaalisen ulkomainonnan panostusten kasvavan. Kun tarkastellaan arvioita tulevan vuoden panostuksista, voidaan todeta, että luottoa digitaalisen ulkomainonnan tuloksentekokykyyn löytyy. 40 % vastaajista uskoi joko oman yrityksensä tai asiakkaidensa panostusten kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana. Hieman alle puolestaan arvioi panostuksen pysyvän suunnilleen samassa suuruusluokassa. 

Digitaalinen ulkomainonta ­taipuu moneen

Digitaalisen ulkomainonnan monipuolisuus mediana tulee esille kysyttäessä mihin tarpeeseen vastaajat ostavat digitaalista ulkomainontaa. Noin puolet vastaajista ilmoitti ostavansa digitaalista ulkomainontaa kiinnostuksen herättämisen sekä tavoittavuuden tarpeisiin. Brändin rakentamiseen sekä tunnettuuden luomiseen digiulkomainontaa osti puolestaan 40 % vastaajista. Digitaalisesta ulkomainonnasta koetaan olevan hyötyä myös lähellä ostotapahtumaa. 36,5 % osti mediaa kohderyhmän alueelliseen aktivointiin ja 30,6 % toimintaan ohjaamiseen. Ulkomainonta on siis mediana monipuolisesti mukana kuluttajan arjessa ja sopii mainostajalle aina valtakunnallisesta brändin rakentamisesta alueellisiin taktisiin toimenpiteisiin asti.

 Mihin tarpeisiin ostamanne digiulkomainonta vastaa? (top 5)

 

1. Kiinnostuksen herättäminen (51,8 %)

2. Tavoittavuus (49,4 %)

3. Brändin rakentaminen (40 %)

4. Tunnettuuden luominen (40 %)

5. Alueellinen aktivointi (36,5 %)

 

Vastaajilta kysyttiin myös haasteista, joita he näkevät digitaalisessa ulkomainonnassa. Suurimmaksi haasteeksi nousi digitaalisen ulkomainonnan mittaaminen sekä mittarit. Myös hintataso, puutteellinen tarjonta alueilla sekä kokemus siitä, ettei tiedä tarkalleen mitä panostustaan vastaan saa nousivat esille.

Alan kehityssuunta linjassa mainostajien toiveiden kanssa

Digitaaliselta ulkomainonnalta odotetaan erityisesti tarkempaa dataa siitä, millaisia tuloksia siihen panostettuja mainoseuroja vastaan todellisuudessa saadaan. Myös mahdollisuuksiin kohdentaa mainontaa, ohjelmalliseen ostamiseen sekä näyttöjen sijaintiin ja näyttömäärien lisäämiseen toivottiin kehitystä.

Alan jatkuva kehitys on linjassa digitaaliseen ulkomainontaan kohdistuvien kehitystoiveiden kanssa. Ohjelmallinen ostamisen pilotteja on jo tehty ja kasvava datan hyödyntäminen kampanjoissa mahdollistaa entistä tarkemman kohdistamisen niin ajallisesti, kuin myös kohderyhmätasolla. 

Digitaalinen ulkomainonta tuo ennen kaikkea demokratiaa ulkomainontaan mediavälineenä avaten mahdollisuudet sen hyödyntämiseen myös pienemmällä budjetilla toimiville ostajille. On upeaa, että pian sen mahdollisuuksista pääsevät hyötymään yhä useammat!

 

Lähteet:

IAB Finland, Digiulkomainonnan kysely 05/2021

JAA

« Takaisin