PYYDÄ TARJOUS
Outdoor Finland / OF News

Ajankohtaiset | Arkisto: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014

OF News (arkisto)

03.06.2021

Yhteisillä valinnoilla yhä vastuullisempaa ulkomainontaa

Vastuullisuus on trenditeema, jonka takaa voi löytyä parhaimmillaan yrityksen erottuvuustekijä tai investointi tulevaisuuden kilpailukykyyn. Vastuullisuusviestinnästä on tullut osa päivittäistä arkeamme vastuullisuusteoista viestiessämme, mutta nyt perään huudetaan entistä vahvemmin viestinnän lisäksi kattavampia ja suunnitelmallisempia ohjelmia vastuullisuuden kehittämiseksi. Vastuullisuudesta halutaan konkretiaa ja läpinäkyvyyttä sekä johdonmukaista mittaamista, mutta ennen kaikkea selkeitä vastuullisuustekoja nyt ja tulevaisuudessa.

Suomen Ulkomainosliitto on osaltaan tukemassa ulkomainosliittoon kuuluvien yritysten vastuullisuutta sekä yhdenmukaistamassa vastuullisuuden näkymistä ja kehittämistä ulkomainonnassa. Suomen Ulkomainosliiton hallituksen puheenjohtaja Klaus Kuhanen kertoo ulkomainosliiton näkevän kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kokonaisuutena, jossa ulkomainosyhtiöillä on näkyvä rooli yhteiskunnassamme.

- On luonnollista, että toimialamme yhdistää voimansa tällaisessa kaikkia koskevassa tärkeässä asiassa, Kuhanen painottaa.  

Ulkomainosliitto järjesti jäsenilleen kaksi vastuullisuustyöpajaa, joiden tavoitteena on löytää ulkomainosliitolle yhteiset vastuullisuusteemat ja kiteyttää konkreettisella tasolla, mitä vastuullisuus tarkoittaa ulkomainosliitossa. Työpajojen vetäjä JCDecaux Finland Oy:n Sustainability and Quality Specialist Eija Sipilä korostaa vastuullisuuden merkitystä tämän päivän toiminnoissa:

- Kaikkien modernien alojen on mietittävä, mitä vaikutuksia niillä on vastuullisuuden kannalta ympäristöön ja ympäröiviin yhteisöihin, Sipilä sanoo.

-Ulkomainosliiton jäsenyritykset ovat yhdessä sitoutuneet kehittämään toimintansa vastuullisuutta entisestään, sen vuoksi vastuullisuus on valittu vuoden 2021 kantavaksi teemaksi. Ilmaston asia on yhteinen. Ulkomainosyhtiöt tekevät jo nyt työtä ympäristön eteen ja uskon, että tänä keväänä järjestetyillä yhteisillä workshopeilla ja siitä tarkentuvilla toimenpiteillä saadaan vielä konkreettisempia toimenpiteitä ympäristöasioiden parantamiseksi, sanoo Clear Channel Suomi Oy:n Head of Marketing and Communications Pilvi Rissanen.  

Yhteisten vastuullisuusteemojen koostamisen tueksi muodostettiin jäsenien ennakkokyselyn pohjalta yhteinen näkymä ulkomainonnan megatrendeistä, yhteiskunnallisista aiheista ja sidosryhmien odotuksista. Näistä poimimme asiat, joilla on vaikutusta myös valikoituihin, kaikkein olennaisimpiin, ulkomainonnan vastuullisuusteemoihin – joko nyt tai tulevaisuudessa. Ulkomainontaan mediana ja sen roolina tulee vaikuttamaan mm. kaupungistuminen ja kaupunkiympäristöjen kehittyminen, yritysten vastuulliset valinnat, ilmastonmuutos, digitalisoituminen sekä paikallisuus vs. globaali -perspektiivi.

Vastuullisuusteemoiksi muodostui pääteemana vastuullinen ja tavoittava mediakanava, joka kantaa sosiaalisen vastuun osana yhteiskuntaa tuottamalla palveluja ja tukemalla joukkoliikennettä sekä taloudellisen vastuun mm. tukemalla suomalaisia kulutusvalintoja ja ulottamalla arvoketjujensa vaikutukset eripuolille Suomea esimerkiksi rakennusprojektien muodossa - näin työllistäen paikallisia toimijoita.

- Vastuullisuus alallamme tarkoittaa myös sitä, että edistämme yrittäjyyttä, kuluttajien turvallisuutta, kaupunkien elinvoimaa, asumismukavuutta ja sujuvaa arkea. Kyse on tulevaisuuden kaupunkiasumiseen pohjautuvan yhteiskuntarakenteen tukemisesta. Tähän me ulkomainosliiton jäsenyritykset olemme sitoutuneet”, täydentää Rissanen.

Lue lisää »

03.06.2021

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistuu edelleen

Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajan luottamus 04 / 2021

Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajan luottamus 04 / 2021

Kesää kohden kuluttajien näkemys omasta talouden tilastaan on muuttunut positiiviseksi. Tilastokeskus luonnehtii huhtikuussa kuluttajien oman talouden nykytilaa erittäin valoisaksi. Tilastollisesti olemme 25 vuoden mittaushistorian huipulla ja kehitys on ollut vahvaa helmikuun jälkeen. Odotus oman talouden sekä Suomen talouden kehityksestä on optimistinen. Kuluttajien luottamusindeksi nousi plussalle ja lukemiin, joissa oltiin viimeksi kolme vuotta sitten.

Kuluttajat arvioivat myös itse oman rahatilanteensa erinomaiseksi. Hyvä taloudellinen tilanne heijastuu myös kuluttajakäyttäytymiseen. Asunnon- ja autonosto sekä peruskorjausaikomukset nousevat suuremmissa panostuksissa ja patoutunut matkailun tarve näkyy koti- ja ulkomaan matkojen kysynnän räjähdysmäisenä kasvuna.

Kiihtyvää kulutusta ennustaa myös Valtiovarainministeriö, jonka mukaan talouskasvu tulee tänä vuonna nousemaan 2,6 prosenttiin koronatilanteen helpotettua. Kotitalouksien ylisäästämisen uskoaan purkautuvan kulutukseksi, yritykset uskaltavat investoida ja julkinen elvytys tukee kasvua. Talous on virkoamassa.

Kuluttajien kulutuksen kasvaminen heijastuu myös mainostajien näkyvyyden lisääntymiseen – ja mikä sen parempi kanava liikkuvien kuluttajien tavoittamiseen kuin ulkomainonta.

03.06.2021

Tänä kesänä liikutaan poikkeuksellisen paljon kotimaassa

Viime vuoden poikkeusolot vaikuttivat kotimaan matkailun räjähdysmäiseen lisääntymiseen ja moni aiemmin innokas ulkomaan matkailija löysi Suomen kauneuden tavalla, joka heijastuu myös tämän kesän matkustamisessa. Nettimatkatoimisto Ebookersin teettämän selvityksen mukaan jopa 74 prosenttia suomalaisista aikoo suunnata myös tänä kesänä matkalle kotimaahan. Selvityksen mukaan yli puolet, eli 61 prosenttia suomalaisista hakee kotimaasta kohteita, joissa eivät ole aiemmin vierailleet. Etenkin kaunis luonto ja luontoaktiviteetit kiinnostavat. Matkakohteiden vuoksi ollaan valmiita matkustamaan Suomessa pitkiäkin matkoja. Myös hiljalleen heräävä kiinnostus ulkomaanmatkoja kohtaan alkaa näkyä ja kesän osalta vahvan kotimaan kysynnän rinnalla näkyy ulkomaanmatkojen aktiivinen etsintä.

Koronatilanteen helpottaminen, kesän lähestyminen ja lämmin kevätsää indikoivat aktiivista ja liikkuvaista kesää, joka tulee näkymään ulkomainonnan mediaympäristön tavoittavuuslukujen nousemisessa entisestään kesää kohti – oman asuinympäristön lisäksi liikutaan aktiivisesti kaupungeissa ja tehdään matkoja laajemmin ympäri Suomea.

13.04.2021

Kooste ulkomainosyritysten tarjoamasta 2021

Ulkomedian pinnat 2021

MediaAuditFinland Oy on kerännyt ja päivittänyt Ulkomainosliiton puheenjohtajan Klaus Kuhasen pyynnöstä  jäsenyritysten tarjoaman/inventaarin tilanteen vuonna 2021. Tiedoista on koottu excel, josta löytyy jokaisen jäsenyrityksen pintamäärät luokiteltuina laitteittain, mainosympäristöittäin sekä sen mukaan, ovatko pinnat digitaalisia vai staattisia.

Kooste on ladattavissa alla ja pitää sisällään tiedot Atlas Median, Clear Channelin, JCDecaux'n, Medialiigan, Mediamixin, Mediateon, Meksin ja VMV-median tarjoamasta.

Lue lisää »

26.02.2021

Vastuullisuus näkyy ulkomainonnassa monipuolisesti

Ulkomainonta on esillä kaikille - ja samassa niin on myös toimialan vastuullisuus. Alana vahvasti kehittyvä ulkomainonta kehittää kasvun rinnalla vastuullisuuttaan ja kestävään kehitykseen panostetaan laajalla rintamalla. Päällimmäinen vastuullisuuteen liittyvä teema on ympäristövastuullisuus, mutta myös muiden osa-alueiden vastuullisuus ja vaikutus katukuvaan on aiheena ajankohtainen.


Ulkomainosliiton puheenjohtaja Klaus Kuhanen näkee, että vastuullisuus korostuu monella osa-alueella.

”Kestävä kehitys on aihe joka nousee yhä useammin keskusteluun myös mainonnasta puhuttaessa. Mainostavat yritykset, etenkin suurimmat, ovat lähes poikkeuksetta nostaneet kestävän kehityksen osaksi toimintaansa ja myös viestintäänsä. Vastuullisuus on teema joka korostuu – tuotteiden ja palveluiden käyttäjät ovat yhä tietoisempia ympäristöasioista ja edellyttävät kasvavassa määrin yrityksiltä aktiivista toimintaa niiden eteen. Tämän tulee näkyä myös mainonnassa.”

 

Lue lisää »

26.02.2021

Ulkomainonta toipuu hiljalleen koronasta pienin askelin

Mediamainonnan määrä laski vuonna 2020 kaikkiaan noin 11 %. Ulkomainonnan panostukset laskivat 29 % edelliseen vuoteen verrattuna, joten koronapandemian vaikutus toimialaan oli erittäin merkittävä. Vuoden ensimmäinen neljännes oli vielä lievästi nousujohteinen, mutta toisella neljänneksellä pandemian rantautuessa Suomeen laskua tuli edelliseen vuoteen verrattuna peräti 67 %. Kolmannella neljänneksellä laskua oli vielä 28 %, neljännellä 17 %. Nousutrendi on siis olemassa, mutta tahti on maltillinen pandemian ja rajoitusten ollessa toistaiseksi yhä läsnä.

 

Lue lisää »