OF NEWS 2/2017 - Digitaalisuus ohjaa ulkomainonnan vauhdikasta kasvua

Lue numero:

OF NEWS 2/2017 - Digitaalisuus ohjaa ulkomainonnan vauhdikasta kasvua

Ulkomainoksen näkeminen ohjaa kännykän käyttöön
Ulkomainos yhdessä älypuhelimen kanssa lisää kampanjan tehoa

Ulkomainonnan näkeminen johtaa yhä useammin älypuhelimen käyttöön. Laajan brittitutkimusten mukaan ulkomainonnan ja kännykän käytön välillä on selvä vuorovaikutussuhde.

Ulkomainonnan mukaan ottaminen osaksi markkinointisuunnitelmaa nostaa merkittävästi kampanjan tehoa ja johtaa todennäköisemmin ostopäätökseen.

Iso-Britanniassa toimiva ulkomainonnan markkinointijärjestön Outsmartin tekemässä tutkimuksessa haettiin tietoa ulkomainonnan vaikutuksesta kännyköiden käyttöön.  Alan laajimpana pidetyn Outperform-tutkimuksen mukaan suhde on selvä.

Kun kuluttajat näkevät ulkomainoskampanjan, johtaa se todennäköisesti lisätiedon hakemiseen ja ostopäätöksen tekemiseen. Outsmartin mukaan 17 prosenttia kuluttajista etsii ulkomainoskampanjan ansiosta myöhemmin tuotetietoja kännykällä.

Outperfom-tutkimuksessa tuloksia verrattiin niihin, jotka eivät olleet nähneet ulkomainoksia. Mobiilin ja ulkomainoksen yhteys on merkittävä, erityisesti 16-44 –vuotiaiden ikäryhmässä. 

Tulosten mukaan älypuhelimen käyttö brändien kohdalla nousi jopa 38 %, kun mitattiin 20 parhaiten toimivaa kampanjaa. Nuoremmassa ikäluokassa (16-24-v.) tulos oli vielä suurempi: peräti 140 %:n kasvu top 20 -kampanjoissa.

Mielenkiintoista oli se, että jopa 66 % älypuhelimen käytöstä ohjautui suoraan brändiin joko hakutoimintojen tai suorien nettisivuvierailujen kautta. Suuri osa (57 %) vaikutuksesta tuli heti tai vähintään kahden päivän sisällä ulkomainoksen näkemisestä.

Ulkomainonnalla tulosta

Ulkomainonnalla on voimaa, kun halutaan kasvua laajemmassa kuluttajaryhmässä kuin vain ydinasiakkaiden joukossa. Lähes kuusi kymmenestä kuluttajasta, jotka lähtivät etsimään tietoa älypuhelimella, olivat uusia tai kuluttajia, jotka eivät olleet olleet tuotteen asiakkaita pitkään aikaan.

Tutkimus tehtiin käyttäen hyväksi viimeisintä geokohdennettua tekniikkaa ja mittaustapoja.  Mukana oli lähes 500 kuluttajaa, jotka tiesivät, että heidän älypuhelintensa käyttöä tutkitaan, mutta ulkomainonnan vaikutuksen mittaamisesta ei heille kerrottu.

Tutkimuksen viesti oli selvä. Kun mediasuunnitelmassa on ulkomainontaa, saadaan nostettua kuluttajien kiinnostusta brändiä kohtaan myös älypuhelimien kautta.

Mobiili tuo uuden merkittävän lisän ulkomainonnan tehoon. Ulkomainoksen näkeminen tuo mobiilin kautta henkilökohtaisemman suhteen kuluttajan ja brändin välille sekä toimii herätteenä ostopäätöksille lyhyellä aikavälillä.