OF NEWS 2/2017 - Digitaalisuus ohjaa ulkomainonnan vauhdikasta kasvua

Lue numero:

OF NEWS 2/2017 - Digitaalisuus ohjaa ulkomainonnan vauhdikasta kasvua

Ulkomainonta mukaan TNS Atlakseen

Kantar TNS Atlas -tutkimus yhdistää kuluttajat, brändit ja mediat. Se on merkittävä työkalu, kun halutaan tietoa markkinointiin ja mediasuunnitteluun.

Tutkimustiedon merkityksen kasvaessa on ulkomainonnan kannalta tärkeää, että se on mukana Kantar TNS:n Atlas -tutkimuskokonaisuudessa.

Atlas antaa tietoa brändimarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän suunnitteluun sekä strategiseen mediasuunnitteluun.

TNS Atlas läpivalaisee suomalaisten kuluttajien suhteen lähes 1 300 brändiin, ketjuun ja ostospaikkaan sekä selvittää heidän mediakulutustaan. Kantar TNS toimii yli 90 maassa ja on yksi suurimmista markkinatutkimusyrityksistä maailmassa.

TNS Atlas sisältää myös runsaasti kuluttajatietoa liittyen mm. elämäntyyleihin, ostamiseen, harrastuksiin, vapaa-ajanviettoon, taloudelliseen tilanteeseen ja kiinnostuksen kohteisiin.

Se tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet peilata suomalaisia kohderyhmiä antaen näin avaimet muutoksen ymmärtämiseen sekä markkinointiviestinnän tehostamiseen.

TNS Atlas tarjoaa tietoa kohderyhmistä: mitkä asiat motivoivat kohderyhmää sekä millaisia kuluttajia ja median käyttäjiä ryhmästä löytyy. Tutkimuksen kautta voidaan analysoida kohderyhmän ja kuluttajien mediakäyttöä.

Atlaksen avulla voidaan vertailla eri mediaryhmien tai yksittäisten medioiden yhteismitallista tietoa. Se kokoaa lifestyle-tietoa ja antaa kokonaiskuvan toimialojen eri brändeistä ja niiden kilpailutilanteesta.

Luotettavaa tietoa

Atlas tunnistaa brändien vahvuudet ja kehityskohteet kilpailukentällä. Tiedon avulla voidaan segmentoida nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat ostokäyttäytymisen ja -valmiuden mukaan. Tärkeä osa on myös kansainvälinen vertailutieto kuluttajista, medioista ja brändeistä. 

TNS Atlas kuuluu globaaliin TGI-tutkimusten verkostoon tarjoten kanavan hankkia keskitetysti kuluttaja-, brändi- ja mediakäyttötietoa lähes 70 maasta. Tutkimustietojen laajuus ja tietojen yhdisteltävyys tarjoaa vahvat eväät myös strategiseen suunnitteluun ja segmentointiin.

Atlas on laajasti käytössä mediatoimistojen keskuudessa ja sen tutkimukset koetaan luotettavaksi.

Lisätietoa:

https://www.tns-gallup.fi/mita-teemme/tns-atlas