OF NEWS 1/2017 - Timo Everi: "Ulkomainonta - Paluu tulevaisuuteen"

Lue numero:

OF NEWS 1/2017 - Timo Everi: "Ulkomainonta - Paluu tulevaisuuteen"

Ohjelmallinen ostaminen
Digitaalisuus valtaa myös ostamisen

Digitaalisuus on muuttanut mainontaa reippaasti. Seuraavaksi sen vaikutus siirtyy entistä vahvemmin ostamisen puolelle.

Mistä ohjelmallisessa ostamisessa on oikein kysymys ja miten se vaikuttaa ulkomainontaan?

Ohjelmallinen ostaminen on yksinkertaisesti tapa ostaa mediatilaa suoraan järjestelmien avulla. Se mahdollistaa kampanjoiden reaaliaikaisen optimoinnin ja datan entistä tehokkaamman hyödyntämisen mainonnan kohdentamisessa.

Tällä hetkellä ohjelmallinen ostaminen keskittyy digitaalisiin kanaviin, mutta kehitys tuo sen voimakkasti myös muihin mainosvälineisiin.

Ulkomainonnan kotimaisilla markkinoilla ohjelmallinen ostaminen ottaa ensiaskeleita luonnollisesti ensin diginäyttöjen parissa. Kasvava diginäyttöjen määrä vie ostamistakin jatkossa yhä enemmän digitaalisuuden suuntaan. 

Käytännössä ohjelmallisen ostamisen myötä kampanja voidaan ostaa, toteutettaa ja mitata yhden työkalun kautta. Kaikki tämä on kuitenkin muutakin kuin vain rutiinien automatisointia. Se vaatii paljon osaamista.

Ohjelmallisessa ostamisessa korostuvat erityisesti prosessien tehostuminen, laaja valikoima kohdennustapoja sekä kampanjoiden reaaliaikainen optimointi.

Ohjelmallinen ostamisen keskeinen edellytys on tiedon aktiivinen hyödyntäminen, kohdentaminen ja optimoiminen. Näin päästään parantamaan kampanjan tuloksellisuutta.

Suomi ja ulkomainonta seuraavat kehitystä

Mainonnan murroksen digitaaliset vaikutukset tulevat ulottumaan kaikkiin mediaryhmiin myös ostamisessa. Verkkomainonnassa ohjelmallinen ostaminen on jo arkipäivää ja se on muuttanut vakiintuneita ostoprosesseja.

Verkkomainonnan suunnittelun, analysoinnin ja päätöksenteon tukena on helppo käyttää reaaliaikaista dataa ja tehdä tarvittavia muutoksia kampanjan aikana. Vaikutusten jatkuva mittaaminen suhteessa tavoitteisiin muuttaa merkittävästi markkinoinnin päätöksentekoa.

Kansainvälisillä suurilla ulkomainosmarkkinoilla ohjelmallinen ostaminen on jo tullut jäädäkseen. Suomi ei tule olemaan poikkeus tässä kehityksessä.

Kasvu on ollut nopeaa. Yhdysvalloissa arvioiden mukaan yli 50 prosenttia display-mainonnasta ostettiin ohjelmallisesti. Iso-Britanniassa ohjelmallisen ostamisen kasvun osuus arvioitiin olevan vuonna 2016 yli 60 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.