PYYDÄ TARJOUS

Outdoor Finland

TUO AJATUS ULOS

Jos sinulla on ajatus, idea, innovaatio tai esimerkiksi tarjous, tuo se ulos, ja tee se kiinnostavasti ja laadukkaasti.

Lue aiheesta lisää

 

Outdoor Finland - Suomen Ulkomainosliitto toimii koko ulkomainosalan edustajana, edunvalvojana ja kehittäjänä Suomessa.

Outdoor Finland tekee aktiivisesti yhteistyötä oman jäsenkuntansa sekä mainostoimistojen, mediatoimistojen ja mainostajien kesken. Lisäksi järjestö hoitaa yhteyksiä viranomaisiin, jotka vastaavat meillä ulkomainonnan valvonnasta ja säätelystä.

Ulkomainonta tavoittaa suomalaiset paremmin kuin mikään muu media

Kantar Mind -tutkimuksen mukaan ulkomainonta tavoittaa viikoittain koko Suomen väestöstä 98%.

Ulkomainonta tavoittaa niin pääkaupunkiseudulla kuin Lapissakin. Totaalitavoittavuus ulkomainonnalla on Uudenmaan alueella 99 ja Lapissa 98 posenttiyksikköä.
- Kun lasketaan yhteen kaikki klusterit, ulkomainonta tavoittaa jokaisen suomalaisen. Ihmiset viettävät aikaa niin lentokentällä, laskettelemassa, julkisissa kulkuneuvoissa kuin kauppakeskuksissakin – paikoissa, joissa on ulkomainontaa, Insight Director Pami Bergman Kantarilta listaa. 

Ulkomainosala kulkee kohti ilmastotietoisempaa tulevaisuutta

Nelli Rantamäki on tutkinut kestävää kehitystä ulkomainosalalla.

Nelli Rantamäki on tutkinut kestävää kehitystä ulkomainosalalla.

Ulkomainosliiton jäsenyrityksissä on tehty jo paljon asioita hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Näin kertoo Nelli Rantamäki, jonka opinnäytetyö pureutuu ilmastovaikutusten huomioimiseen Ulkomainosliiton jäsenyrityksissä.

Monissa yrityksissä on esimerkiksi vaihdettu lamput energiatehokkaampiin, mietitty materiaalien uudelleenkäyttöä ja toimistoilla järjestetty kierrätys toimivaksi.

Rantamäki näkee, että yrityksissä korostuu erityisesti työntekijöiden henkilökohtaiset vihreät ja ekologiset arvot, joka näkyy heidän tavassaan toimia, vaikka yrityksessä ei olisi tehty yksittäisiin asioihin linjausta tai yleistä toimintatapaa.

- Paljon yrityksissä tehdään asioita, koska toimintatavat ovat työntejijöillä selkärangassa, kuten valojen sammuttaminen. Näen myös, että haastattelu avasi silmiä moneen asiaan, Rantamäki tiivistää.

Lue lisää 

Kesä tuo ihmiset ulos ja tien päälle

Kesä saa suomalaiset lähtemään ulos ja liikkeelle, siksi kesä on ulkomainnan tavoittavuuden kannalta erinomainen aika. Vaikka ihmiset eivät kesällä kulje arkista työmatkaansa, he liikkuvat pitkiä matkoja, käyttävät rahaa suunnittelemattomammin ja vierailevat erilaisissa tapahtumissa ja matkailukohteissa. 

Monille kesä on elämysten ja suunnittelemattomien hankintojen aikaa. Useimmilla rahankäyttö lisääntyy ja erityisesti naiset kokevat sanan spontaanius kuvaavan parhaiten kulutustottumuksiaan vuoden lämpimimpinä kuukausina.

Lue lisää

Ulkomainonta oli suurin kasvaja vuonna 2018

Vuosi 2018 jatkui edellisen vuoden tavoin ulkomainnonan kasvulla. Mediamainonta kasvoi viime vuonna 2,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ulkomainonta kasvoi suurimpana lähes 15 prosenttiyksikköä.

Perinteisessä mediaryhmäjaottelussa ulkomainonta oli viime vuonna suurin kasvaja 15 prosentilla. Ulkomainonnan kokonaissumma oli viime vuonna 66,7 miljoonaa euroa. Ulkomainonnan markkinaosuus oli 5,3 prosenttia. Tiedot selviävät Kantar TNS:n kuukausiseurantaan ja erillistutkimukseen perustuvista luvuista.

Lue lisää

Esittelyssä Outdoor Finlandin uudet jäsenyritykset: ESA Digital hakee kasvua digitaalisuudesta – Atlas-Media luottaa perinteisen ulkomainoksen voimaan

Suomen Ulkomainosliitto toimii koko ulkomainosalan edustajana, edunvalvojana ja kehittäjänä. Liittoon kuuluu kymmenen alan johtavaa yritystä. Vuonna 2018 mukaan uusina jäsenyrityksinä liittyivät Atlas-Media ja Keskisuomalaisen konserniin kuuluva ESA Digital.

”Ulkomainosliiton jäsenyritysten liikevaihto kattaa arvioiden mukaan reilut 90 % alan liikevaihdosta. Jäsenkunta koostuu alueellisista toimijoista, kotimaisista valtakunnallisista ulkomainosyrityksistä sekä maailman suurimpien ulkomainosyritysten suomalaisista tytäryhtiöistä”, kertoo Ulkomainosliiton puheenjohtaja Klaus Kuhanen.

Jäsenyrityksilleen Ulkomainosliitto tarjoaa yhteisen alustan alan etujen ajamiseen. Oman jäsenkunnan lisäksi se tekee aktiivisesti yhteistyötä mainostoimistojen, mediatoimistojen ja mainostajien kesken. Lisäksi järjestö hoitaa yhteyksiä viranomaisiin, jotka vastaavat ulkomainonnan valvonnasta ja säätelystä.

Lue lisää

Ulkomainonnan vahva kasvu jatkuu –Myös finanssialan kiristyvässä kilpailussa luotetaan ulkomainontaan

Ulkomainonnalle alkuvuosi on ollut pitkään jatkuneen kasvun aikaa. Toimialoista erityisesti finanssiala on raportoinut merkittäviä kasvulukuja mediapanostuksiin. Kilpailu pankkisektorilla kovenee säätelyn vapautumisen takia ja ulkomainonta nähdään tärkeänä mediana, kun investointeja mediamarkkinoille tehdään.

Ulkomainonta kirjasi kesäkuussa mediamainonnan määrän muutoksessa peräti 21,1 prosentin kasvun vuoden 2017 vastaavaan aikaan verrattuna. Vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana ulkomainonnan kumulatiivinen kasvu on ollut eri medioiden keskuudessa kaikkein suurinta (10,4 %).

Lue lisää